Monthly Archives: January 2014

Play with Shadows and a Greek Cat

Den hållbara och kreativa staden

Jag har under julhelgen 2013 funderat på “den kreativa staden” (Richard Floridas begrepp)  som hållbar stad. Floridas ideer om en kreativ klass och stad har blivit populära inom stadsplanering i många delar av världen.  Städer betalar honom för att hjälpa till i utvecklingen mot en kreativare stad. Den kreativa klassen består alltså enligt Florida av folk […]