Monthly Archives: October 2015

Think Tank Transbaltic gör strandhugg i Ekenäs

Under ett par dagar besöker en grupp kopplade till Think TankTransbaltic Ekenäs. På Pro Artibus AIR programkoordinator Åsa Lönnqvists initiativ kommer nu Ekenäs att vara med i detta spännande pilotprojekt vars mål är att utveckla verktyg för kreativ stadsplanering runt Östersjön med tvärvetenskaplig inriktning. Inom det planerade EU projektet vi hoppas pilotprojektet ska utmynna i kommer konstnärer, […]

Build the city Lab

On the Build the City lab you can discuss on the theme ‘Build the City’ and the wider discourse around culture, communities, democracy and the Commons.

The art of hanging wash in Venice

In Venice you can not avoid looking at people’s wash. Some hang out all their clothes and some are more restrictive. But isn’t an art? I think people tend to wear clothes in colors that fit with their building’s colors… While in Venice I found the book “The Politics Of Washing – Real life in Venice”. It […]

The Mystery Show: Case #3 Belt Buckle

I you are not already listing to the Mystery show you can start by listening to this episode. If it does not make you a fan (or an addict) we have less in common than I thought….