Monthly Archives: October 2015

Stadsvandringar – bra sätt att planera staden

Bra initiativ i Karis av Raseborgs stadsplaneringsarkitekt Simon Store som visar vägen för ett nytt sätt att planera staden tillsammans med invånarna. Konstnär Heidi Lunabba har vecklat ut en stor, vit presenning där Karis centrum ritats ut. Med hjälp av frågor ska hon ta reda på vad Karisborna tycker och tänker om olika platser i […]

Låt oss skapa en innovativ och inkluderande ny allmänning i Norra hamnen

(Insändare i VN 30.11 2015) Att allmänningar och offentliga rum i våra städer är hotade är inget nytt. Detta fick jag en brutal påminnelse om när jag tittade på planerna för det nya bostadskvarteret i Norra hamnen i Ekenäs. Den tomt som Peter Tanzer och Mäenpää Byggnads Ab vill ”vitalisera” med bostadshus och shoppingcenter. Den […]

TED talk about te sense of place

More inspiration in the TED talk with Matt Bibeau. In this video Matt shares his personal story about establishing a sense of place and bringing that into the city to foster real resiliency. Many of the ideas he presents remind me of the work of David Orr and David Sobel and how creating a sense […]

Great Place-making project in Northern Ireland

A very inspiring place making project. I agree with Celia – now it is time to DO something – not just talk. Episode 001: Awakening the Narrows Celia Spouncer is an ecologist and landscape architect who is transforming a former derelict hotel called the Narrows in Portaferry. We visited Celia and heard about the story […]

Tonight with John Oliver – about parenthood leave

I have not dared to watch the Tonight with John Oliver (I miss Jon Stewart) but found a Youtube clip on Care and Parenting in Urban Context lab and watched it. It was great and I think I will give Oliver a chance even if I really miss Jon Stewart. I hope he takes some […]

Build the City – Perspectives on commons and culture

The book “Build the City – Perspectives on commons and culture” is a collaboration between Krytyka Polityczna, the EU Cultural Foundation, the ECF labs and the partners in the action research network Connected Action for the Commons. It is an inspiring collection of texts, studies, interviews and examples of projects concerning the Commons in the urban, […]

Idea Camp in The Guardian: Monopoly for the people: three strange days at the urbanism ‘idea camp’

The common language at the European Cultural Foundation’s second annual Idea Camp – featuring 50 ‘idea makers’ from 23 countries who gathered in Stockholm to chase prizes of €10,000 – was English. Unofficially, it was urbanese (Read on)

Think Tank Transbaltic gör strandhugg i Ekenäs

Under ett par dagar besöker en grupp kopplade till Think TankTransbaltic Ekenäs. På Pro Artibus AIR programkoordinator Åsa Lönnqvists initiativ kommer nu Ekenäs att vara med i detta spännande pilotprojekt vars mål är att utveckla verktyg för kreativ stadsplanering runt Östersjön med tvärvetenskaplig inriktning. Inom det planerade EU projektet vi hoppas pilotprojektet ska utmynna i kommer konstnärer, […]

Build the city Lab

On the Build the City lab you can discuss on the theme ‘Build the City’ and the wider discourse around culture, communities, democracy and the Commons.

The art of hanging wash in Venice

In Venice you can not avoid looking at people’s wash. Some hang out all their clothes and some are more restrictive. But isn’t an art? I think people tend to wear clothes in colors that fit with their building’s colors… While in Venice I found the book “The Politics Of Washing – Real life in Venice”. It […]