Monthly Archives: September 2014

Samling vid pumpen – vi behöver samlingsplatser IRL

Vi är sociala varelser och vi behöver (nästan) alla samlingsplatser vare sig bor i stan eller på landet. Förr samlades vi vid pumpen, oasen eller annat lämpligt vattendrag och det gör man säkert ännu i många länder idag.  Det intressanta är ju att vi ofta i stan skapar platser som blir som “landet i stan” gärna […]

Hållbara Hökarängen inger hopp!

Vad uppmuntrad jag blev av att vistas en dag med Susanne Elfors och Åsa Stenmark på Hållbara Hökarängen kontor. Initiativet att ha ett öppet rum dit folk får droppa in och prata om Hökarängen är genialiskt. Något som vi saknar i Ekenäs och på de flesta andra platser. Skulle lämpa sig utmärkt på torget i […]

Pop-Up Re-Café movie

Pop-Up Re-Café movie for Citymart Malmö projectet 2014 ”Revitalizing with collaborative consumption”.

Mormors farliga fallfrukt

Ett lokalt äpple som inte har gått igenom en offentlig upphandlingsrunda får inte hanteras i stadens kök på grund av hälsorisken, säger Nina Virta, som är områdeschef på kosthållservicen. Detta viktiga och aktuella ämne skriver Yle Västranyland om idag. Hur påverkar ett sådant förfarande barnen? De som växer upp i ett samhälle som förbjuder grannar och släktingar som […]

Tredje sektorn borde få flera chanser i offentliga upphandlingar

Jag är glad att ämnet om vinster i välfärden och hur ideella organisationer (som inte är huvudsakligen vinstdrivande och som satsar överskottet tillbaka i verksamheten på olika sätt) ska ha möjlighet att konkurrera i offentliga upphandlingar är på tapeten i Sverige. Som Lars Bryntesson, Lars Pettersson och Anders Wijkman skriver i dagens DN måste regelverken […]

We are born with the blues inside us!

Finländare älskar sina skatter – The happiest taxes on earth

Så gott som alla tycker att det är viktigt att betala skatt för att upprätthålla välfärdsstaten enligt en enkät som Skatteförvaltningen i Finland har gjort. Nittiofem procent av de tillfrågade håller med om att skatterna är viktiga för välfärden och lika många ser skattebetalandet som en viktig skyldighet. Tvåtredjedelar anser också att de har fått något […]

The Future of Urban Social Life is Cohabitation!

Today I attended a seminar in the series  The Future of Urban Social Life at Institute for Futures Studies in Stockholm. The title of the seminar was “Going Solo and Connecting” and main speaker was sociologist Eric Klinenberg. He has done research in and written a book about the growing global trend to live alone. In the […]

Helsinki – a traffic lab

“I now declare Finland as the country for open traffic experiments – Finland is a Traffic Lab,” proclaimed Henna Virkkunen, Finland’s transport and local government minister, in June. Sounds great, doesn’t it? This great news I learned from the on the online IT magazine ZDNet (thanks John!): Helsinki has an ambitious plan for its future. By […]