Monthly Archives: April 2021

Scenmåndag på Svenska teatern i Helsingfors

Jag var inbjuden att vara med på scenmåndag på Svenska teatern i Helsingfors under temat Brandfacklor, Eldsjälar och andra föregångare. Jag känner mig ärad och ödmjuk att få vara med i detta sällskap.