Monthly Archives: May 2013

Att dela på vad vi har är roligt och viktigt!

Ettt jätte bra program Klotet i Sveriges Radio P1 om att dela på det mesta. Denna vecka om delandets ekonomi på OuiShare Festival: i Frankrike.   Varför äga en bil om du kan dela med andra i en bilpool? Varför bo på hotell, om du kan hyra en privat lägenhet mitt i Paris till halva priset? […]

Kvinnor i Pakistan vågar kräva sin rätt till utbildning

I en artikel i DN beskriver Mia Holmgren flickornas skolgång i Pakistan och att de idag finns en medvetenhet även i Pakistan att utbildning är viktig för att få ett bra liv medan landet satsar bara 1.5 % av sin budget på utbildning och 1% på hälsovård och försvaret får 25-30% (med 4e största kärnvapenarsenalen […]

Singing for Solidarity

  Pete Seeger turend 94 yesterday and we were singin If I had a hammer in a tower in Italy to celebrate him and his life. One of music’s most powerful attributes is its ability to bring people together around a cause, a theme Bill Moyers has explored many times with a variety of artists. […]

Hashem: A Survivor’s Story from the Anfal Campaign

Originally posted on Karzan Kardozi:
One Thousand and One Apples. Hashem: second from left.. ©Avin Sharifi For the past few weeks, I had a chance to work as an AD on a docu-fiction film, One Thousand and One Apples by Taha Karimi. The story of the film is about ten men, the only survivors alive…