Monthly Archives: May 2013

Att dela på vad vi har är roligt och viktigt!

Ettt jätte bra program Klotet i Sveriges Radio P1 om att dela på det mesta. Denna vecka om delandets ekonomi på OuiShare Festival: i Frankrike.   Varför äga en bil om du kan dela med andra i en bilpool? Varför bo på hotell, om du kan hyra en privat lägenhet mitt i Paris till halva priset? […]

Kvinnor i Pakistan vågar kräva sin rätt till utbildning

I en artikel i DN beskriver Mia Holmgren flickornas skolgång i Pakistan och att de idag finns en medvetenhet även i Pakistan att utbildning är viktig för att få ett bra liv medan landet satsar bara 1.5 % av sin budget på utbildning och 1% på hälsovård och försvaret får 25-30% (med 4e största kärnvapenarsenalen […]

Singing for Solidarity

  Pete Seeger turend 94 yesterday and we were singin If I had a hammer in a tower in Italy to celebrate him and his life. One of music’s most powerful attributes is its ability to bring people together around a cause, a theme Bill Moyers has explored many times with a variety of artists. […]

Hashem: A Survivor’s Story from the Anfal Campaign

A reblogged text by Karzan Kardozi about Survivor’s from the Anfal Camaign in Irak 1988. The film  One Thousand and One Apples tells a very sad but important story about Saddam Husseins mass murdering in Irak 1988. We owe it the ones who died to not let the world forget these stories and the people working democratically and peacefully […]