Monthly Archives: February 2014

Cooperation and happiness go hand in hand

My father-in-law was a history professor whose special interest was Scandinavian life and civilization. American teachers often use humor to illustrate the subject at hand, and this joke was one he used to introduce the topic of perceived differences between people in the Nordic countries: Eight survivors of a shipwreck–two Norwegians, two Danes, two Finns […]

We should pay people for being alive!

How can we change the world of work?  By not agreeing to stupid old fashioned contracts and routines, by not being at work just for the sake of it, to clock in and out day in and out, to commute every day  – to refuse be a cog in a machine we do not believe in […]

Hamburg – the city without cars

Greetings from the biking city Copenhagen! Here ANYTHING is transported on a bike!  Almost anyway.  And it seems as though everyone owns a bike too.  A group in Copenhagen is teaching immigrant women how to bike and another group has started taking elderly people who are not able to bike themselves anymore out on a […]

MIA kören som dyker upp mitt i allt

Mia är kören som dyker upp Mitt i Allt i vardagen på sjukhus and andra institutioner. De förgyller vardagen för patienter och invånare på de institutioner de besöker och de upplever att de själva får ut mycket av varje besök, alltså är det en win-win situation! Den som legat på sjukhus vet att dagarna blir […]

Stadens hjärta, hjärna och själ

Att skära i bibliotekens verksamhet är som att skära i stadens  hjärta, hjärna och själ! (Insändare i VN 11.2 2014) Biblioteken och det liv som pulserar i och strömmar genom dem är stadens hjärta, hjärna och själ. Är hjärtat hotat så är hela stadsorganismen hotad; är hjärnan hotad är kunskapstillgången hotad; och är själen hotad […]

Låga trösklar till kulturens rum

Jag har den senaste veckan funderat mycket på frågor rörande kulturarv, identitet och minne. Hur kan kulturinstitutioner och aktörer inom kulturfältet diskutera, återskapa och omförhandla arvet inom kulturinstitutioner? Hur kan deltagare i evenemang och  besökare spela en aktiv snarare än passiv roll och blir medskapare av till exempel utställningar? Hur kan konstnärer hitta lämpliga offentliga […]