Monthly Archives: June 2014

Politiker med bomull i öronen

Det lär finnas ett område i Mexiko – Chiapas – där folket på regional nivå röstar direkt i den fråga som ska beslutas. I Schweiz genomförs folkomröstningar regelbundet i olika frågor och genom medborgarinitiativ kan medborgaren själva föra upp frågor till omröstning och kringgå de valda politikerna. I Filosofiska rummet på Sveriges Radio P1 diskuteras under rubriken Demokratins alternativ […]

Ideas worth sharing – Cities summit i London 2014

Jag fick i början på veckan tillfälle att träffa innovatörer och stads representanter från hela världen i London på “Cities Summit – Ideas worth sharing”. Ett möte arrangerat av Citymart.  Mötet hölls i City Hall i London med borgmästaren Boris Johnson som värd.  A jolly fellow! Tidigt i maj blev jag kontaktad av en Citymart representativ som […]

Why Be Happy When You Can Be Normal?

I am sitting in my friends garden in London reading a great book by Jeanette Winterson – Why Be Happy When You Can Be Normal – and I ask myself how a world like ours was created where it still is more acceptable to be normal than happy!  

Social hållbarhet i stadsplanering

Hållbarhet kan delas upp i tre delar: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Alla tre aspekter av hållbarhet hänger ihop och är i hög grad beroende av varandra och stödjer varandra. Brundtland kommissionen definierade redan på 1980-talet hållbar utveckling: “meeting the needs of the present while ensuring that future generations can meet their own needs” (Brundtland Commission 1987). Sören […]

Utvecklingens dimensioner

(Insändare i Västra Nyland 6.6 2014)’ Vad är utveckling? För att kunna besvara den frågan måste vi gå in på både värdefrågor och framtidsvisioner. Vad är det för samhälle vi vill ha och vad är det för stad vi vill ha? För mig är ”utveckling” en process mot ett mera ekologiskt, ekonomiskt och social hållbart […]