Politiker med bomull i öronen

Det lär finnas ett område i Mexiko – Chiapas – där folket på regional nivå röstar direkt i den fråga som ska beslutas. I Schweiz genomförs
folkomröstningar regelbundet i olika frågor och genom medborgarinitiativ kan medborgaren själva föra upp frågor till omröstning och kringgå de valda politikerna. I Filosofiska rummet på Sveriges Radio P1 diskuteras under rubriken Demokratins alternativ om de folkvalda politikerna är kapabla att sköta sitt jobb. Finns det kanske andra och bättre sätt att styra ett samhälle på? I programmet nämner man exempel där man lagt makten över budgetprocessen hos medborgarna, vilket fått en rad olika positiva effekter. Det blev alltså bättre budgetbeslut om man skippar politikerna och låter folket själva göra upp budgeten.

När jag läser om det av stadsstyrelsen nyligen gjorda beslutet gällande Norra hamnen i Ekenäs som går stick i stäv med vad de flesta invånare i Ekenäs tycker – oberoende av partitillhörighet – baxnar jag. Det är som att många av de folkvalda lever i en bubbla under 4 år och tittar ut just innan kommunalvalet för att göra sin valkampanj. De stoppar sedan öronen fulla med bomull och ögonbindel över ögonen som de tar bort inför nästa kommunalval bara för att igen en stund värva röstare som de sen igen bara kommunicerar med en liten tid tills de blivit invalda igen.  Hur kan det komma sig att dessa politiker väljs om och om igen? Sådana personer som helt missförstått vad det innebär att få ett förtroende av sina röstare? Jo det beror på att folk röstar på dem!  Så enkelt är det. Jag tror att en direkt folkomröstning skulle ha haft en annan utgång i frågan om vem som borde ”utveckla” Norra hamnen. Man skulle troligen ha gjort ett beslut som verkligen stöder Ekenäs framtid som unik semesterort och hittat lösningar på hur man kunde utveckla hamnområdet varsamt till ett område som är till glädje för oss som lever här nu och i framtiden.

Nu har vi gett bort exploateringen till ett grynderföretag helt utan kopplingar till Ekenäs som dessutom planerar ett område enligt gammalmodiga, förlegade shoppingmall-principer. Har inte budet nått beslutsfattarna i Raseborg: Framsynta kommuner planerar idag inte nya shoppingcenter. Man har insett att för första förändras handelsmönstren i snabb takt vilket gör shoppingcenter olönsamma ekonomiskt för alla inblandade och för det andra att vi är tvungna att hitta hållbarare handelslösningar genom att skapa lokaler för till exempel närproducerade produkter.

Stadsstyrelsen som nu gjort upp ett avtal med Mäenpää Rakennus Oy har på samma gång tagit ett beslut att för all framtid (se på Drottningberget i Hangö) förstöra ett naturskönt och känsligt område. Vi kommer i Ekenäs att kunna stoltsera med ett fyra våningar tomt shoppingcenter–skelett och ett förstört hamnområde. Kanske en sevärdhet som drar busslaster och nya invånare? Vid shoppingcentergraven i Norra hamnen kan vi sätta  en plakett med texten “Stadsstyrelsens framtidsvison 2014”.

Vi kommer att så länge det ännu är möjligt fira vår hamn med en Folkfest i Norra hamnen lördagen den 2.8 – välkomna!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.