Think Tank Transbaltic gör strandhugg i Ekenäs

Under ett par dagar besöker en grupp kopplade till Think TankTransbaltic Ekenäs. På Pro Artibus AIR programkoordinator Åsa Lönnqvists initiativ kommer nu Ekenäs att vara med i detta spännande pilotprojekt vars mål är att utveckla verktyg för kreativ stadsplanering runt Östersjön med tvärvetenskaplig inriktning. Inom det planerade EU projektet vi hoppas pilotprojektet ska utmynna i kommer konstnärer, samhällsplanerare, forskare och invånare att samarbeta.

Tidningen Västra Nyland uppmärksammar idag (9.10.2015) besöket och seminariet där jag också hade chans att medverka under torsdagen. Det känns väldigt inspirerande och uppmuntrande att få ett sådant besök till Ekenäs. Vi är i stort behov av sådana nätverk och allt det goda som kommer i kölvattnet av samarbeten över sektor och disciplingränser. Vi har mycket som förenar oss runt Östersjön, vi har också mycket som håller oss isär som projektledare Torun Ekstrand påpekade under sin inledning.  Och speciellt när det gäller hamnstäderna runt Östersjön – som är en allmänning vi alla delar – kan bättre samarbete på alla plan bara leda till positiva resultat för oss alla.

Litet bakgrund till projektet

Art Line var ett internationellt konstprojekt mellan januari 2011- april 2014. Målet var att skapa en plattform för samverkan och samproduktion mellan de konstinstitutioner, museer och universitet och högskolor i sydöstra Sverige, Polen, Tyskland, Ryssland och Litauen. Fjorton institutioner från fem länder runt Östersjön medverkade i nätverket där gemensam utveckling och utbytet av kunskap och erfarenheter var en viktig bas. Art Line mötte 200 000 människor i de olika projekten som genomfördes i åtta länder” (läs mera).

Hösten 2014 beviljade alltså Region Blekinge och Regionförbund Kalmar tillväxtmedel till en förstudie för att samla gamla och nya partners till ett nytt Östersjösamarbete och en ny EU-ansökan.  Imponerande tycker jag är att inte bara kulturinstitutionerna Kalmar konstmuseum, Karlskrona konsthall och världsarvet var med i förstudien från början utan att Kulturcentrum Ronneby och Ronneby kommun är förstudiens ägare och Torsås kultur- och samhällsbyggnadsförvaltning och Kalmar Kulturförvaltning.

Partners i projektet förutom Pro Artibus är Laznia Centre for Contemporary Art/Laznia CCA, KunsthalleRostock, Baltic Branch of the National Centre for Contemporary Arts/BB NCCA Kaliningrad, Vilnius Art Academy/Nida Art Colony och Gdansk City Gallery. m.fl.

Think Tank Transbaltic har redan beviljats EU flaggskeppstatus i september i år och Art Line beviljades flaggskeppstatus 2013.

Östersjöreflektioner

Inför besöket reflekterade jag över min egen koppling till Östersjön. Själv är jag uppvuxen vid Östersjön och spenderade mina somrar bokstavligen I Östersjön. Mina barn växte också upp i Ekenäs och njöt av somrarna i och på Östersjön. De har båda senare migrerat bort från Ekenäs över Östersjön till Sverige (senare Holland) och Danmark och fortsätter njuta av somrarna på den finländska kusten. De flesta av mina förfäder migrerade till denna kust för 100-tals år sen liksom flyktingarna från främst Mellanöstern gör idag med det undantaget att det troligen var lättare för en sjöfarande svensk, skotte eller tysk att segla in i en hamn då än det är för en Syrier att idag att göra det. Projektet Think TankTansbaltic betonar speciellt även hamnstäderna som viktiga platser och migration till och från Östersjöns länder och hur det påverkat oss.

Sommardag på Toppis

Sommardag på Toppis – Foto Birgit eller Rurik Rancken

Ylva på egen flotte

Ylva på egen flotte Foto:  Birgit eller Rurik Rancken

För min egen del ser jag alltså både fram emot att vara med och fånga upp historier och upplevelser och även visioner om framtiden runt Östersjön och att ta del av och vara med och skapa nya experimentella metoder för stads- och samhällsutveckling med ett interdisciplinärt team. Jag tror också att den planerade verktygslådan för stadsplanering som samarbetsprojektet kunde utmynna i är enormt viktig just nu för att stöda stadsplanerare att skapa mera inkluderande metoder för stadsplanering. Som Torun Ekstrand säger i tidningen Västra Nyland:

Målet är att få konstnärer och invånare med från början i stadsplaneringen.

– Ofta frågas invånarna vad de tycker först då planerna är så gott som klara. Eller så får konstnären i slutskedet en liten del att dekorera, säger Ekstrand.

Think Tank Transbaltics blog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.