The humanist approach to the pandemic

Solidaritet och empati är de ord som jag tänkt på de senaste månaderna när jag tänker på den Corona-kris vi ännu befinner oss mitt i. Tycker denna film beskriver väl mina egna funderingar och reflektioner kring Corona-pandemin den senaste tiden.

På ett personligt plan har jag haft så svårt att förstå hur folk, både i min nära omgivning och de jag ser i media, har behov av att uttrycka sin “personlig frihet” genom att vägrar bära mask och vaccinera sig. Vad jag har speciellt svårt att förstå är att de här personerna vägrar inse att deras handlingar får konsekvenser för andra mer sårbara i samhället (för att inte tala om de som jobbar så hårt inom vården för att rädda liv). Jag inser ju också att det är i kriser – när läget är kritiskt (en fråga om liv och död för många) – då den verkliga viljan till medkänsla och solidaritet testas och visar upp sig.

På det globala planet måste vi göra vad vi kan för att Covid-19-vaccinet blir tillgänglig för alla – som Andrew Copson säger i videon ovan “ingen är säker föra alla är säkra”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.