Låt oss skapa en innovativ och inkluderande ny allmänning i Norra hamnen

(Insändare i VN 30.11 2015) Att allmänningar och offentliga rum i våra städer är hotade är inget nytt. Detta fick jag en brutal påminnelse om när jag tittade på planerna för det nya bostadskvarteret i Norra hamnen i Ekenäs. Den tomt som Peter Tanzer och Mäenpää Byggnads Ab vill ”vitalisera” med bostadshus och shoppingcenter. Den som de kallar ”öde och obebyggd” i informationsmaterialet. Norra hamnen har i 100-tals år fungerat som hamn och säkert längre än så förvaltats och ägts som en allmänning.  Nu är en del av hamnområdet sålt och den delen av området kommer troligen aldrig att återgå till att vara en allmänning igen. Det som kunde ha varit ett offentligt delat rum är nu ett privat rum. Det behövs inte mycket fantasi för att se vilka (icke-kommersiella) utrymmen för både kultur och gemenskap som vi kunnat utveckla på strandtomten på samma gång som vi bevarat området för kommande generationer som ett offentligt rum. Nu blir tomten bebyggd av en bostads-orm med privata innergårdar och tillträde för oss som inte bor där blir ytterst begränsat.

Detta är ett tecken i tiden. Fast det finns en del uppfriskande undantag där tidigare hamnområden inte exploaterats utan fortsatt att förvaltas av olika sorters samfälligheter så är den allmänna trenden att privatisera och kommersialisera områden som vi en gång delat. Elinor Ostrom tilldelades Nobelpriset i ekonomi 2009 och en mängd andra priser för sitt arbete för att uppmärksamma våra allmänningar – ”the commons”. Hon har undersökt samhällen runt om i världen som utformar sätt på vilka vi kan förvalta och använda allmänna resurser tillsammans och på samma gång skydda våra allmänningar för kommande generationer.

Att det var just ekonomipriset som gick till Ostrom är hoppingivande. Hopp inger också den rörelse som nu tagit fart med hjälp av en mängd initiativ runtom i Europa. Think Tank Transbaltics strandhugg i Ekenäs för ett par veckor sen tyder på att nya metoder för stadsutveckling genom kulturprojekt är på kommande även hit. Även Europeiska kulturfonden har en speciell satsning för att understöda gränsöverskridande kulturprojekt för att värna om våra allmänningar. I slutet av september fick jag glädjen att vara med och inspireras av många innovativa projekt på Idea Camp i Botkyrka i Sverige under temat Gemensam satsning för våra allmänningar – Bygg staden.

När Turning torso byggdes på en strandtomt i Malmö fick Malmöborna ett nytt vardagsrum med plats att flyga drakar, sola och ha picknick. Vi i Ekenäs står inför det faktum att tomten i Norra hamnen är såld men kommuninvånare och besökare är ändå utlovade en ”naturlig mötesplats” med både promenadstråk och ett medborgartorg. I de planer vi fått ta del av blir bryggorna dessutom i samma öppna stil som de andra bryggorna i centrum utan portar, vilket kommer att ge en känslan av ett offentligt snarare än ett privat rum. Vi får alltså tacka och ta emot och göra det bästa av situationen som malmöborna gjorde – inte bara jogga, cykla eller flanera förbi det fina strandstråket och husen där – utan tillsammans skapa en verklig innovativ och inkluderande medborgarplats – en ny allmänning – runt kajen och på medborgartorget.

This slideshow requires JavaScript.

Foton Ylva Rancken-Lutz och Emilia Nyberg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.