Elinor Ostrom och vikten av det allmänna

En mångfald av initiativ viktigare än globala överenskommelser” enligt nobelpristagare Elinor Ostrom (Asfaltblomman).  In English.

”Vi har ett decennium att agera före den ekonomiska kostnaden av nuvarande lösningar blir för hög. Utan handling riskerar vi katastrofala och kanske irreversibla förändringar i våra livsuppehållande system” skriver Ostrom som dog den 12 juni 2012. Hon forskade och jobbade hela sitt yrkesverksamma liv på att hitta hållbara lösningar på globala problem. Hon var intresserad av hur olika samhällen genom tiderna har kunnat bevara och vårda allmänna resurser. Hon menar att vi kan undvika ”det allmännas tragedi” om vi jobbar tillsammans för att bevara det som ännu är allmänt – allmänningarna i våra städer och våra byar bland annat men också vatten och även internet ses idag som en del av det gemensamma – allmänningar – Ostrom kallade dessa common-pool-resources. Vi behöver alltså samarbeta för att undvika ”det allmännas tragedi” (“The tragedy of the Commons” – ursprungligen en artikel av Garrett Hardin) dvs att utan regler överutnyttjas resurser som vatten, luft och skog till exempel. En del menar att den enda lösningen för att skydda dessa resurser är privatisering men Ostrom menar att vi  inte ska tillåta att de privatiseras. Vi kan bara rädda dem om de är just allmänningar.

Se den underbara filmen Wasteland om ni har en chans!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.