Sustopia – webbmagasin om hållbar stadsutveckling

Sustopia är ett underbart initiativ – ett webbmagasin om hållbar stadsutveckling som lanserades den 31 mars av Susanna Elfors som också startade Asfaltsblomman. Sustopia innehåller intervjuer och artiklar. Syftet är att undersöka och beskriva förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling och angreppsättet är brett. De nöjer sig inte med att på ett tillrättalagt sätt räkna upp några goda exempel utan är ständigt på jakt efter nya tankesätt och vinklar där de ifrågasätter det som tas för givet. Man vill skapa debatt när det gäller hållbar stadsutveckling.

Ett magasin som granskar också det som inte är hållbart.

Hållbara hus har intressanta artiklar om byggprojekt och boendemiljöer främst i Stockholmstrakten.

De inbjuder till spännande stadsvanringar till bland annat ekobyar i stan, kyrkor med bikupa, spännade hållbara förorter, passivhusområden, urbana grönskande oaser och surdegshotell.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.