Angered en världsby – Världsby i Angered

Föreningen Världsbyn, som har funnits sedan 2006 och förvaltar och utvecklar idén om en världsby i Angered. Syftet är att skapa en ”by” med små hus med anknytning till olika delar av världen som utformas och byggs med långsiktigt hållbarhet för miljön som riktmärke och för att främja integration och utbyte mellan olika kulturer. ”Byn” ska präglas av de olika kulturer och samhällen som människor i Göteborg kommer ifrån.

Föreningen vill bidra till att alla människor ser på världen som en gemensam värld eftersom vi alla är världsmedborgare i en och samma världoch tillsammans kan sträva efter att göra den till en bra plats!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.