De har kanske en reservplanet till hands?

Jag funderar mycket på Raseborgs och Ekenäs framtid  och det är många frågor jag ställer mig när jag vandrar och cyklar runt i Köpenhamn och ser alla cykelglada Köpenhamnare.  Här ser jag också annorlunda urbana projekt där invånare aktivt engagerar sig i staden och dess utveckling på ett påtagligt sätt. Gröna tak är ett sådant projekt vars mål är att få flera gröna tak – alltså tak där man kan odla ängar eller grönsaker.  Openhagen är också ett spännande projekt: Det handler om byen, om at forandre det urbane rum og de tanker vi gør os, mens vi gør det.”

content-WGRC2012-Greenroof1-DustyGedge

Vi pratade med Hannah om Köpenhman och  hur miljöfrågor diskuteras här och hon berättar om hur diskursen i Köpenhman när det gäller cykelnätverket ser ut:  Det handlar om att “branda” staden som “cykelstad”. Ge den en stämple som syns utåt – som säljer staden som en produkt. Varför produktifieras allt idag? Allt har en prislapp – så det som för en besökare ser ut som något mycket positivt och vettigt är i grunden en marknadsplan för att vinna i den globala “upprustningen” när det gäller attraktivitet städer emellan.

Jag hörde också att Borgå går i breschen för ett alternativt förslag – vågat för att vara i Finland! Man ska kunna få ersättning om man delar bilskjutsar med andra, som grannar, arbetskamrater.  Litet som “ride sharing”. Man skulle alltså som privatperson kunna få en km ersättning enligt personer i bilen: “Res smart i Borgå“.  Mycket vettiga och enkla råd. Kanske inte fråga om huvudsakligen branding utan helt enkelt som de säger:

Borgå stad vill utveckla stadsstrukturen till mer energieffektiv och minska de samhällskostnader som trafiken medför. Ett mål är också att minska utsläppen och bullret. Smarta resor hör ihop med dessa mål. En energieffektiv stadsstruktur med korta avstånd gör det lätt att göra smarta trafikval och gynnande av hållbart resande minskar stadens behov av att investera i parkeringen och gatunätet. Privatbilismens popularitet påverkar naturligtvis också direkt på utsläppen och bullret samt på hur beroende samhället är av olja.

Men så icke i Raseborg.  Jag har aldrig sett att staden Raseborg gör något överhuvudtaget för smart hållbar samhälls-eller trafikplanering  Raseborg har någon sorts hållbar stategi för trafiken där t.ex cykelanvändningen ska främjas för att invånare att cykla istället för att ta bilen. Men det var ser vi tecken på detta?  När cykelvägen byggdes ut till Gammelboda i Ekenäs blev den inte så lång som vi som bor söderut (många barnfamiljer) hade hoppats på och fast vi önskade att de skulle göra en 50 cm bredare asfalterad vägkant – nu är den kanske 40 cm – så var det omöjligt att få till stånd.  Då var det vägverket som man skyllde på. Cyklister som ändå vågar sig ut på den, i perioder (pga färjtrafiken till skärgården) trafikerade Skåldövägen, riskerar livet. Busstrafken är dessutom intet existerande ut mot skärgården/Box/Snappertuna. Det blev heller ingen cykelväg ner mot tågstationen längs Flemingsgatan. Antalet bilar per person är betydligt högre i Raseborg än på andra håll i landet (Yle).

Jag har för mig att lösningen för det första är att hittar tjänstemän som inte bara valt ett inflytelserikt jobb för lönen och och maktpositionen utan för att de är bra på jobbet och för att de har visioner och värderingar som för oss mot en hållbarare kommun och värld. Man skulle tro att många av de ledande tjänstemännen i kommunerna i Raseborg och Västra Nyland har varken barn och barnbarn. I alla fall att tyda på deras handlande gällande beslut som påverkar framtiden för alla. Det är som att dessa personer inte lever i samma värd som resten av oss, som om de bott på en öde ö och aldrig hört begrepp som hållbarhet och ekologiska fotavtryck. De är som att vi inte talar samma språk och om samma sårade värld. Vad ska det alltså till för att människor som de ska inse att det inte mera är fråga om att vi KAN välja att agera mera smart, vi MÅSTE agera mera smart när det gäller miljöplanering.

Eller kanske bakåtsträvande, stillastående beslutsfattarna kanske har en reservplanet!

Tror ni inte

Vem vet!

En annan planet som vi (eller de) kan flytta till när den här planeten är slutkörd och obeboelig – alltså rätt snart.

Det är ju det enda rimliga – ja så måste det vara, annars skulle de inte bara köra på!  Så självdestruktiv är ju ingen vettig person!

2 comments

 1. Anonymous · · Reply

  Hur tog du dig till köpenhamn? flyg eller cykel?

  1. Oj vad roligt med diskussion på bloggen! Välkommen. För det första: Varför är du anonym? Du menar liksom att man inte ska kasta sten i glashus! Det håller jag inte med om. För att skulle man tänka så då skulle vi aldrig kunna göra någon förbättring på något alls.

   Min bror var vegetarian på 1980-talet och någon var förvånad över att han åt kaka :) Samma tänk liksom.

   Diskuterar alltså gärna Raseborgs och andra städers hållbarhetsplanering med dig om du har något att säga om DET men hur jag reste hit har du ingeting att göra med, varför skulle jag berätta det åt en anonym profil?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.