Närdemokrati gör oss lyckliga!

Igår satt jag på ett av staden Raseborg ordnat invånarmöte där det heta ämnet Norra hamnen i Ekenäs diskuterades. Det var ett bra exempel på att dialog är viktig men också på att flera kanaler för utövande av närdemokrati behövs. Insändarspalter i tidningar, debatt på medias hemsidor fungerar för en del och möten för andra. Det finns idag nya sätt att vara delaktig i beslutsprocesser som en del städer världen över provat på.

Jag har sett många försök till närdemokrati och läst om ännu flera. Dialog Södra Älvstranden i Göteborg började lovande men blev i slutändan mest en fars och kanske snarast ett exempel på skendemokrati. Men det behöver inte gå så.

Gustav Antell skriver i en artikel på Yle att i Sverige, och säkert också i Finland, förändras politiken. Schweiz och USA, båda med långa traditioner av stark lokal direktdemokrati, är modeller vi rör oss mot. Förståsigpåarna nämner elektronisk direktdemokrati som ett av de bästa alternativen till den fördomsfulla populism som just nu sprider sig:

Elektronisk medverkan

I Tallinn hittar jag ett seminarium om elektronisk medverkan i den demokratiska processen på kommunal nivå. Med andra ord, hur städer och kommuner kan använda ny datateknik för att få invånarna att engagera sig i beslutsprocessen. Mer seriöst än lyckobarometern, alltså.

Elektronisk direktdemokrati är mycket mera utbredd än vad många i Finland är medvetna om. Över 1000 orter i världen har testat olika former av elektronisk direktdemokrati.

På seminariet deltog experter från Sverige, Island och den estniska staten Tartu.

Tartu provar som bäst en mycket enkel modell. En procent av budgeten har getts till folket. Invånarna har haft möjlighet att lämna in förslag på hur pengarna borde användas. 158 fritt formulerade förslag kom in under den utlovade tiden. Det populäraste temat handlade om att göra det lättare för Tartuborna att njuta av floden som flyter genom staden.

Enligt stadens representant har det inte kommit in ett enda oseriöst förslag. Det är en av de saker e-demokratins experter är ense om, de som tycker om att förstöra debatten på nättidningarna orkar inte komma med egna förslag när de ges chansen.

Raseborgs stad kunde vara i bräschen för en närdemokratimodell.  Romi Rancken projektledaren för Geodesignprojektet på Novia i Ekenäs finns som lokal sakkunnig och med Novia som lokal institution kan vi i Ekenäs skatta oss som lyckligt lottade – och vi lär ju bli ännu lyckligare när vi upplever att vi får vara med på ett mera aktivt sätt i lokalpolitiken än att rösta i kommunalval vart fjärde år!

Den nybildade föreningen Norra hamnen r.f. i Norra hamnen inbjuder till samtal om Norra hanens framtid. Foto Jonathan Lutz

Liknande inlägg:

Föreningen Norra hamnen r.f.

Ordet demokrati betyder folkvälde

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.