Vår tids kroppsideal är problematiskt

Johanna Dikert har gjort en enormt viktig filmsnutt för Radio X3M om problemet med dagens kroppsideal.

Jag håller med henne om att vi måste sluta jämföra kroppar och att föräldrar och andra vuxna kan göra mycket gott men också mycket ont just i förhållande till hur barn och unga ser på sina kroppar.

Filmen borde få text på andra språk! Över 1 miljon verkar ha sett den på svenska!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.