Tag Archives: Arken

Axxells nya byggnader ännu bedrövligare än ÅAs Arken i Åbo

Jag applåderar Philip Teirs kolumni HBL (10.9) där han förespråkar en mänskligare stadsplanering. Jag är alltid lika förundrad över hur litet fantasi det verkar finnas bland dagens stadsplanerare och de arkitekter som vinner med sina planer och får uppföra sina verk.  Vi ska leva våra liv i dessa verk – det är våra hem, vår […]