Tag Archives: Barn

Hemskolade barn straffas i Raseborg

Jag höll på att sätta blåbären i halsgropen när jag en morgon nyligen hörde i Radio Västnyland hur familjer som vill hemskola sina barn ska behandlas i Raseborg. Enligt bildningsnämndens protokollbilaga “Principer för ordnande av hemundervisning” är staden inte är skyldig att ge hemskolade barn i Raseborg varken skolhälsovård, elevvårdstjänster, mat eller gratis skolböcker. I bilagan […]