Tag Archives: Ekenässs

Varför så bråttom?

Insändare i VN den 6.12 2013: Varför så bråttom? I Ekenäs har jag de senaste dagarna snappat upp några uttryck och stämningar gällande Norra hamnen-projektet: Tjänstemän och politiker använder uttryck som: Köra på processen! Planändring! Slutrakan! Stram tidtabell! Tomtreservering! Invånare frågar sig: Varför så bråttom? Varför just nu? Varför just åt Mäenpää? Var är visionerna […]