Varför så bråttom?

Insändare i VN den 6.12 2013:

Varför så bråttom?

I Ekenäs har jag de senaste dagarna snappat upp några uttryck och stämningar gällande Norra hamnen-projektet:

Tjänstemän och politiker använder uttryck som: Köra på processen! Planändring! Slutrakan! Stram tidtabell! Tomtreservering!

Invånare frågar sig: Varför så bråttom? Varför just nu? Varför just åt Mäenpää? Var är visionerna och de bärande idéer? Var är Ekenäs-prägeln? Vad lämnar vi över åt barnbarnen?

Många av oss uttrycker en vädjan: Stanna upp! Tänk efter före det är för sent! Avstå just nu! Låt oss tillsammans skapa VÅRT ”Norra hamnen”!

Ylva Rancken-Lutz, Ekenäsbo.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.