Allas rätt till bra design

Det låter ju som något att sträva efter i ett demokratiskt samhälle. Men alla har inte det idag. Men det går att göra. “När man formger utan att tänka på vem mottagaren är blir resultatet design som inte är elitistisk utan demokratisk”. Säger Saku Heinänen och Jesper Vuori till Hbl. De kritisera också World Design Capital-satsningen: “Den ursprungliga tanken var god. Men det låter mera som om man vill locka turister till Helsingfors. För mig har det ganska lite med design att göra. På samma sätt har Konstens natt lika lite med konst att göra….Om man verkligen vill satsa på designhuvudstadsåret borde man jobba med det på ett mycket djupare plan. Helsingfors kunde bra bli världens designhuvudstad för evigt om man så vill”, säger Vuori.

Själv har jag varit glad för Alternativ Design Capital 2012 som varit öppna i sin inbjudan till folk som vill vara aktivt med under designåret i motsats till de ansvariga för World Design Capital som främst har uppmärksammat de större designsatsningarna och institutionerna som redan syns och har kapital att röra sig med. När det gäller alternativa projekt så ordnar till exempel Guerilla Gardening Network Helsinki  ett blomprojekt för att få Helsingfors att blomma upp. Folk uppmanas att odla blommor i tetrapack förpackningar för att pryda staden med. Skulle vara intressant att se hur det blev.

RESILIENT TECHNOLOGIES IN URBAN AGRICULTURE skriver att de håller på med ett “peer-learning initiative som har som mål att studera “peer-learning initiative aims to develop, study and gather knowledge on appropriate agriculture technologies, organic nutrient processing and hydroculture systems, powered with renewable energy sources.” De kommer att undersöka  återanvända material, guerilla gardening and reclaimed urban sites.  “We’ll construct a Hexayurt greenhouse as a base for our upcoming projects and actions in Pasila. The knowledge learned from the projects is documented and shared online.” säger  Mikko Laajola från Pixelache – en “transdisciplinary platform for experimental art, design, research and activism”.

Här skulle jag gärna vilja sätta mig ner en stund – sådana platser saknas ofta i våra städer. Parker kan vara mer eller mindra demokratiska men det blir ett annat blogginlägg.

Gerilla gardening in Helsinki

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.