Läshunden Alfa – Alfa the readingdog

Läshunden Alfa finns på plats varje tisdag fr.o.m. 2.10 kl. 13-14 på Ekenäs stadsbibliotek.  Uppmaningen på bibliotekets hemsida lockar:

Tycker ditt barn om hundar? Går han eller hon i lågstadiet och behöver träna extra med sin läsning?                                       Nu finns chansen att komma till biblioteket och läsa en bok för Alfa.

Ett barn åt gången kan läsa och läsestunden är 15 minuter och man kan ta med en egen bok eller välja från barnavdelningens hyllor och bokar alltid in sig för fem tisdagar efter varandra.

Alfa är en tik av rasen bernersennen, 3 1/2 år gammal. Hon har blivit testad av Suomen karvakaverit r.y. – Finlands lurviga kompisar r.f. och är godkänd för sociala uppdrag.

 

 

The reading dog Alfa visits the library in my local town Ekenäs every tuesday. The library invites especially children who stuggle with learning to read.

Does your child like dogs? Is he or she is in elementary school and needs to practice her or his reading? Now is the chance to read a book to Alfa. One child at a time can read and the reading session is 15 minutes. You can bring your own book or choose from the kids department shelves.

Alfa is a  Bernersenne hound and 3 1/2 years old. She has been tested by Finland’s furry friends r.f. and is approved for social missions.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.