Stadsdialog men 7 generationer i tankarna

Jag hoppas verkligen försöket att skapa ett forum för stadsdialog i Ekenäs kommer att ge något positivt resultat. Vad vi behöver i Raseborg och Ekenäs idag är en arena där vi på ett konstruktivare sätt än hittills kan prata om en hurdan stad vill ha. Kommunikationen från kommunens sida har för det mesta varit enkelriktad – envägskommunikation – det är inte fråga om dialog där man verkligen är intresserad av vad invånare säger och tycker – och redo att ändra planer och åsikter – utan snarast något som måste göras enligt finländsk lag idag. Fast det nog är litet besvärligt och bökigt.  Lättare och redigare blir allt om man håller sig till val vart fjärde år och sen inte träffar invånarna på IRL möten efter det. Demokrati är besvärligt, stökigt, skrämmande och framföra allt oförutsägbart.

De möten vi blivit inkallade till – typ Norra hamnen och Södra viken –  har tills helt nyligen kallats informationsmöten men idag kallas de invånarmöten. På något sätt tycker jag att denna ändring i rubrik för mötena ändå inger ett hopp om att det går åt rätt håll. Hur man namnger en händelse eller ett fenomen har stor betydelse.

Vi måste alltså samlas för att mötas och försöka förstå varandra med en viktig fråga i tankarna: En hurdan stad vill vi ha just nu och en hurdan stad vill vi ge vidare åt våra barn och kommande generationer? Att tänka längre än vår egen näsa är lång helt enkelt och inte bara på vår egen bekvämlighet och njutning idag. Jag läste nyligen om Haudenosaunee confederacy ett beslutsorgan i Nord Amerika som består av Mohawks, Oneidas, Onondagas, Cayugas, and Senecas folkgrupperna. Inom konfederationen följer de en regel när de gäller alla beslut: de håller sju efterföljande generationer i tankarna. Det tycker jag är eftersträvansvärt!

Seven generations

 

Mina tre inlägg på Ekenässällskapets blogg hittills om de Tänk-talkon (workshops) vi haft för att skapa ett Ekenäs-forum:

Från tänk-talko till Ekenäs-forum

Ekenäs tänk-talko I

Ekenäs tänk-talko II

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.