Obama’s Clean Power Plan inger hopp!

Ja nu kanske något händer även i USA när det gäller att bekämpa klimatförändringen. “This is the most significant action any U.S. president has taken to curb greenhouse gases” sade en talesperson från Vita huset!

Obama presenterade alltså sin Clean Power Plan. I en kort (mycket amerikansk) film presenteras planen. Som Washington Post skriver kommer troligen detta att leda till att även andra länder följer i USAs fotspår. Detta är man i USA förstås mycket medveten om.

Tyvärr hindrade kongressen åter igen Obama att ta större steg men man måste börja någonstans. 365 stora bolag som Nestlé och eBay stöder planen liksom 29 guvernörer. Ramaskrin har hörts från vissa kolproducerade stater och städer.

Skärmavbild 2015-08-14 kl. 23.54.56

Den slutliga planen föreslår alltså att till år 2030 ska utsläppen av växthusgaser från kraftverk minska med 32 procent jämfört med nivån 2005. Det har inte funnits några sådana begränsningar tidigare i USA.

Göran Finnveden, professor i och vice rektor för hållbar utveckling på KTH menar att “det är viktigt att USA har ett politiskt styre som erkänner och förstår de sociala och ekonomiska aspekterna av de klimatförändringar som sker, och dessutom accepterar det vetenskapliga underlaget.”

Amy Rader Olsson, chef för KTH Centrum för hållbart samhällsbyggande, menar å sin sida att Obamas förslag kan stödja en övergång till förnybar energi (och samtidigt ett mindre användande av kol, och då främst stenkol). Hon menar ändå att en risk finns i det korta perspektivet:

“I USA kan Obamas planer skapa perversa incitament att krama så mycket vinst ur befintliga kolkraftverk som möjligt innan de blir obsoleta eller för dyra att anpassa. Med andra ord finns det en risk att kolkraftverken används fullt ut med minimala investeringar gjorda i till exempel underhåll innan de måste stängas ner.”

Vi vet ju ännu inte hur detta beslut påverkar växthusgaser och övergången mot mera hållbara energikällor i ett längre perspektiv men jag håller med Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria på KTH, när han menar att man måste vänta och se men att det faktiskt känns litet hoppfullt just nu!

Hela Obamas presentation av planen:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.