Paradigmskifte skapar möjligheter

En välskriven och viktig betraktelse kan vi idag läsa i tidningen Syre, Sveriges första fristående gröna nyhetsmagasin. I artikeln konstaterar Max Jonsson att vi står inför ett paradigmskifte – både när det gäller det ekonomiska systemet och de samhälleliga strukturerna:

Mot bakgrund av detta är ofta miljö- och klimatdebattens frågeställningar felställda. Utmaningen beskrivs envist i termer av hur vi med mindre miljöpåverkan ska lyckas upprätthålla vårt sätt att leva. Istället bör vi fokusera på och bejaka en ny samhällsform, som både är hållbar och mer i linje med de faktorer som faktiskt gör oss lyckliga. Dessa förändringar är lika positiva och önskvärda som akut nödvändiga (Max Jonsson).

Den livstil vi i den rikare delen av världen (ofta kallad den utvecklade- eller västvärlden) lever är inte hållbar i längden. Att gömma huvudet i sanden löser inga problem. Den enda hållbara lösningen på sikt är att alla har en livsstil som är hållbar för hela jordens befolkning. Mahatma Gandhis ord tänker jag ofta på:

“Live simply so that others simply may live” 

Och som Max skriver och Gandhi också uttryckte genom sitt liv så betyder en sådan livstil inte att vi för den skull lever ett mindre lyckligt liv, snarare tvärtom. Att jobba på som många gör idag är inte hållbart varken för individen eller för samhället. Hur många skulle inte hellre idag jobba mindre för sin försörjning och ha mera frihet att välja vad den gör med sin tid? Jag skrev själv en betraktelse om arbete på denna blogg efter att jag läst Roland Paulsens bok “Vi bara lyder”.

Max Jonson är en kollega till mig i reseprojektet TravelFor. Vår ambition är att genom en resa i taget göra världen till en bättre plats. Vi vill skapa broar mellan platser, relationer mellan människor och kunskap genom upplevelser. Mer info inom kort för den resesugne!

Hela Max artikel

Thanks Banksy for the picture!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.