En vingklippt fjäril

Det är rätt ofta jag känner mig som jag föreställer mig att denna Mnemosynefjäril känner sig just här, när jag tog denna bild. Den levde ännu när jag tog bilden men sen dog den i min hand.

En fri fjäril blev snabbt vingklippt och krossad till döds mot min hårda vindruta. 

Apollotypfjäril

Jag kan inte annat än att dra paralleller till vår tid och vår värld. Något mjukt, levande och underbart blir krossat mot kallt glas och hård metall.

Jag vaknar upp varje morgon till förkrossande nyheter om hur det är ställt i vår värld och det påverkar mig mer än jag förstått. Det drabbar mig djupt på ett personligt plan och gnager i mig genom dagen. Massmord, tortyr, krig, falska profeter, flykt, allmän girighet och lögner – det mjuka och varma förlorar mot det hårda och kalla.

Vi som lever i Norden upplever ändå att vi har jämförelsevis mycket av det man kallar “frihet” – vi lever ju inte direkt i en krigszon. Jag ser ändå inte att tillräckligt mycket görs när det gäller att ta fram livsfrämjande, jämlika och befriande samhälls- och organisationsmodeller.

Modeller som istället för att ställa oss i  konkurrens med varandra ger oss möjligheter att samarbeta, som hjälper oss lyfta upp varandra istället för att trycka ner varandra, som hjälper oss dela istället för att ta av varandra. Modeller som stöder en livsstil som inte dränerar världens naturresurser och modeller utan evigt själlöst kalkylerande, mätande och administrerande.

Det system våra samhällsinstitutioner idag är genomsyrade av beskriver Max Weber som “järnburar av varor och förordningar”. Han menar att människan i detta byråkratiska system är:

Specialist utan ande,
njutningsmänniska utan hjärta, och denna
nolla inbillar sig ha nått ett aldrig tidigare
uppnått stadium i mänsklighetens historia”
(Weber 1978:86).

Någon har sagt att det finns få saker som är mera frustrerande än när någon utnyttjar den frihet vi alla har. Den som kryper ut ur den weberska järnburen.

Hur skulle det vara om vi istället för att fortsätta bygga, planera och reparera hindrande järnburar skrotar burarna och skapar system där vi stöder varandras frihet istället för att hindra den?  Skapar system baserade på samarbete, delaktighet och fritt utbyte av idéer (även kallad open source) och resurser (collaborative consumption) istället för konkurrens, misstänksamhet, girighet och tävling och skapar kooperativ istället för vinstdrivande företag.

I ett sådant system har alla frihet och är alla vinnare!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.