Kultur för asylsökande

Så fint med sådana initiativ!

Historieberättarna ingår i Kulturförvaltningen  satsning ”Kultur för asylsökande”. Vi kommer tillsammans med barn och unga asylsökande arbeta med berättelser och animation.

Stockholms läns landstings kulturförvaltning arbetar för att främja ett fritt och tillgängligt kulturliv av hög kvalitet i hela länet, där möten skapas mellan människor med olika bakgrunder och där det finns en kulturell mångfald.

Läs mer

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.