Category Travel

Slow-down pilotresa till Högsåra

TravelFor – start-up reseorganisation utan eget vinstintresse – gör sin pilot “Slow-down” resa till Högsåra (Finland – se karta längst ner) 11-12.6 2016. Kom med på en avkopplande resa till en svenskspråkig skärgårdsby som klarat av konststycket att skapa en hållbar by i tiden men på samma gång bevarat den gamla skärgårds-bykänslan. På Högsåra, i Finlands […]

Liguria in the spring

Jagriti Vihara

Jagriti Vihara was one of our collaboration partners when we were working at Emmaus Westervik. Jaja – who you see in the film – was always a very appreciated guest at the community by both adults and children. At Jagriti Vihara they thought a lot about the design of the school for the village children. […]

SLOW TV and SLOW travel

I am working on a Slow travel project and my TravelFor project partner Nedim found this funny and wonderful TED talk. We will pilot a Slow train trip from Copenhagen to Galicia and the Basque country during the coming year.  I will keep you updated!  

Paradigmskifte skapar möjligheter

En välskriven och viktig betraktelse kan vi idag läsa i tidningen Syre, Sveriges första fristående gröna nyhetsmagasin. I artikeln konstaterar Max Jonsson att vi står inför ett paradigmskifte – både när det gäller det ekonomiska systemet och de samhälleliga strukturerna: Mot bakgrund av detta är ofta miljö- och klimatdebattens frågeställningar felställda. Utmaningen beskrivs envist i […]

Think Tank Transbaltic gör strandhugg i Ekenäs

Under ett par dagar besöker en grupp kopplade till Think TankTransbaltic Ekenäs. På Pro Artibus AIR programkoordinator Åsa Lönnqvists initiativ kommer nu Ekenäs att vara med i detta spännande pilotprojekt vars mål är att utveckla verktyg för kreativ stadsplanering runt Östersjön med tvärvetenskaplig inriktning. Inom det planerade EU projektet vi hoppas pilotprojektet ska utmynna i kommer konstnärer, […]

The art of hanging wash in Venice

In Venice you can not avoid looking at people’s wash. Some hang out all their clothes and some are more restrictive. But isn’t an art? I think people tend to wear clothes in colors that fit with their building’s colors… While in Venice I found the book “The Politics Of Washing – Real life in Venice”. It […]

Slow travel – att leva livet

SLOW TRAVEL ENCOURAGES US TO SLACKEN OUR PACE, RE-CONSIDER OUR MOTIVATIONS (AND ITINERARIES) AND EMBRACE A “LESS IS MORE” INSTEAD OF A “FAST IS BETTER” ETHOS. IT EMBOLDENS US TO TAKE PAUSE. TO THINK. TO SAUNTER INSTEAD OF RUSH AND ENJOY THE DETAILS INSTEAD OF BLURRING PAST THEM (SLOWTRAVEL STOCKHOLM). Jag sitter här med min […]

My video from the barefoot march in Venice

  For you all who subscribe to my blog posts and get an e-mail version here is a link to my own video from the march.                  

The documentary “Torn” at Venice film festival

Yesterday I watched the documentary “Torn” at the Venice by Alessandro Grassman who also gave us an introduction to the film and discussed the situation for Syrian refugees together with representatives from UNHCR and the violinist in the film. The event started with a short violin concert. Even if the film had subtitles only in Italian […]