Tag Archives: Sustainability

Circular economy is the future!

It is not always easy to explain what circular economy really mens and especially the economy part of the theory. This is a 3.5 minute video about circular economy basics: Tim Jackson does a very good job explaining the economic part in this video:

First solar road opened in the Netherlands!

Now its here – the first solar road! The world’s first road capable of turning sunlight into energy officially opened for traffic Wednesday in the Netherlands. What a great idea! The world’s first road to convert sunlight into energy opens in the Netherlands It’s a small patch of a bike path made of modules that […]

ABCD i hållbarhet

Hållbarhet är ett begrepp som varje kommun, organisation och företag använder och i bästa fall försöker förstå för att visa att man följer med sin tid. Men hur många har funderat på vad hållbarhet betyder i just deras organisation? Den roliga och illustrativa filmen nedan beskriver begreppet hållbarhet och på samma gång organisationen Det naturliga Steget – The […]

Social hållbarhet i stadsplanering

Hållbarhet kan delas upp i tre delar: miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Alla tre aspekter av hållbarhet hänger ihop och är i hög grad beroende av varandra och stödjer varandra. Brundtland kommissionen definierade redan på 1980-talet hållbar utveckling: “meeting the needs of the present while ensuring that future generations can meet their own needs” (Brundtland Commission 1987). Sören […]