ABCD i hållbarhet

Hållbarhet är ett begrepp som varje kommun, organisation och företag använder och i bästa fall försöker förstå för att visa att man följer med sin tid. Men hur många har funderat på vad hållbarhet betyder i just deras organisation? Den roliga och illustrativa filmen nedan beskriver begreppet hållbarhet och på samma gång organisationen Det naturliga Steget – The Natural Step.

 


En hållbar värld på makronivå är en värld där vi lever i balans med naturens resurser och med varandra. Men hur kan vi – på mikronivå – förstå vad det innebär för oss som individer och de olika organisationer vi är delar av att skapa hållbara och välmående system? Det finns naturligtvis olika sätt att sätta sig in i hållbarhetsfrågor men ett sätt för både individer, organisationer och företag kan vara att använda sig av ABCD-metoden. Synsättet är sprunget ur Bruntlandrapporten och har förtydligats av Det Naturliga Steget och dess grundare Karl-Henrik Robèrts i fyra systemvillkor:

I det hållbara samhället utsätts inte naturen* för systematisk…

(1) …koncentrationsökning av ämnen från berggrunden

(2) …koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion

(3) …undanträngning med fysiska metoder

(4) och i det samhället hindras inte människor systematiskt från att tillgodose sina behov . här definierade som Max-Neef’s nio grundläggande behov (subsistence, protection, affection, understanding, participation, leisure, creation, identity, freedom).

*Naturen omfattar området från berggrunden till atmosfärens yttersta skikt, där de livsuppehållande naturresurserna finns (ekosfären).

Läs mer på Eco Piloten och The Natural Step.

 

 

Innovators_abcd

 

Landsbygdspolitiska samarbetsgruppen (YTR) har i våras besökt kommuner i Finland och berättat om har ABCD kan användas i kommuner.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.