Tag Archives: Västervik

Periferin och centrum och vad byn kan ge staden

Jag blir alltid glad när jag läser om byaråden i svenskfinland och den svenska byaservicen som upprätthålls av SFV Bildning, Sydkustens landskapsförbund och Svenska Österbottens Förbund för utbildning och kultur För oss som försöker skapa någon sorts “Ekenäs stadsdelsråd” är det inspirerande att se hur byar organiserar sig och sina resurser och hur de arbetar. Centrum kan i detta […]

A donkey as a slow travelling companion

We had a donkey for many years. It is a very intelligent, affordable and durable animal. Donkeys have been used as a working animals for at least 5000 years and has been a travelling companion for many travellers: Rediscovering donkeys Yet where would travel be without all those slow journeys of yesteryear? Adventures like Patrick Leigh Fermor’s long walk across […]

Lönar sig livet?

Lönsamhet vad är det? Lönar det sig att leva? Jag har funderat mycket på två kommentarer, en som min pappa fick när han efter 20 år som bibliotekarie på Ekenäs stadsbibliotek beslutat sig för att säga upp sig för att heltid börja jobba på Emmaus, där han redan jobbat all sin lediga tid i många […]