Fenomenet graffiti

Läste just Ny tids Gråa väggen är en möjlighet, tänkte graffitimålaren – tack Lolo!  Jag älskar välgjorda graffitimålningar och har själv varit på upptäcktsfärder i London för att hitta främst Banksys graffiti.

Har också själv varit verksam som gerillastickare/street stickare/graffitastickare/craftivism på Aura Street market. 

GO STREET ART!

This slideshow requires JavaScript.

Joel Backström hänvisar i Ny tid artikeln i pamfletten  “Muutaman töhryn tähden. Helsingin töhrysota 1998″ som behandlar projektet ”Stop töhryille”  och stadens tio år av ”nolltolerans” mot graffiti.  Klotterprojektet ett led i en allmän förskjutning av makten och kontrollen över det urbana rummet, en privatisering av det gemensamma.  De ytor graffitikonstnärer som t.ex Banksy målar sina verk på är oftast trista ytor. Varför inte använda dem till konstverk – alltså inte klotter – nu värderas Banksys konst högt även inom “finkulturvärlden”.

Hittade på Arkadia Bokkshop i Helsingfors en spännande bok om elskåpen som målats i Helsinfors “Art, Power and the City”. I detta fall spelar filosofen och författaen Mikael Pettersson på “power” – både elskåpen som power skåp och stadens maktsystem. Han och flera andra har fotat de konstnärligt dekorarade elskåpen – vilket viktigt dokumentationsprojekt! Intressant artikle om fotograferingens fenomenologi av Mikael Pettersson.

Street art utopias site är alltid en uppfriskande fläkt.

One comment

  1. […] bl.a Helsingfors haft en längre tid när det gäller “klotter”.  Skrev tidigare om fenomenet graffiti och om Ny Tids artiklel Gråa väggen är en möjlighet, tänkte graffitimålaren. Städer är […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.