Networked family

Barry Wellman skriver “People function more as networked individuals and less as group members”. Hur mycket community skapas alltså på Internet? En reflektion angående detta.  Jonas hade en performance/utställning på Arkadia Bookshop som vi tittade på på Bambuser och jag och Jonathan ringde upp Hannah på Skype som också tittade på Jonas på Arkadia. Romi, min bror, satt 5 km härifrån och tittade också på Jonas – likosm min kusin Inge-mo Haraldh i Stockholm och en annan kusin Göteborg och JOnathans bror och faster i USA. En online och nätverkande familj/släkt alltså men vi är ändå medlemmar av en grupp menar jag. Vi har fått nya sätt att kommunicera och hålla kontakt på avstånd, fast vi inte är fysiskt nära varandra. Det kan göra livet lättare men det kan definitivt bli jobbigt och stressande vilket föräldrar jag intervjuat i min studie ofta uttrycker.

Wellman menar att “mobilization revolution” har lett till en gradvis nedbrytning av traditionella former av gemenskap som delade upp folk i  etniska och religiösa grupper. Idag ser vi ett samhälle tona fram som är baserat “more on individual connectivity than on ethnic, religious and sexual relationships”. Vilket ju kan vara både befriande och ge oss möjlighet att forma nätverk och communities enligt eget tycke. De traditionella samhällssystemen och grupptillhörandet var mera tvingande och likformande.

Nu sitter jag och ser på Jonas som städar upp scenen på Arkadia och Ian som pratar med kunder och besökare. De är alltså närvarande i cyberrymden och det känns bra och jag ser att 27 andra också följer Jonas och vissa dagar har det varit över 90. Troligen är det personer som inte kunde besöka honom där IRL.

Var på Skypeträff med Hannah i Köpenhman. I min forskning visar det sig mer och mer hur kopplade on och offline livsvärlden är för många. Föräldrar och aktivitster är ofta till exempel aktiva både IRL och online.  De stöder ofta varandra.

ACTA:  “ACTA is ONE MORE OFFENSIVE  against the sharing of culture on the Internet negotiated by a small “club” of like-minded countries. Negotiated instead of being democratically debated, ACTA bypasses parliaments and international organizations to dictate a repressive logic dictated by the entertainment industries”. Således inte bara fildelning i den bemärkelse vi pratat om den när det gäller filmer eller musik.  Svårt ämne, spännande att diskutera mera om. Det kan alltså leda till att t.ex Youtube inte alls kan användas som det görs idag.  “At a time when important debates are taking place on the need to adapt copyright to the digital age, this treaty would bypass democratic processes in order to enforce a fundamentally irrelevant regulatory regime. It would profoundly alter the very nature of the Internet as we know it by by putting legal and monetary pressure on Internet service providers (in a most subtler way than in previous versions of the text), ACTA will give the music and movie industries a legal weapon to force ISPs to police their networks and users themselves” (Stop acta info site).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.