Kooperativ vårdcentral i Stockholm medan Raseborg strävar bakåt

Det låter ju helt otroligt!  Och när den tanken (att det är så otroligt) slagit mig undrar jag varför det låter så helt otroligt…. Jo, för att allt mer har kommuner både i Finland och i Sverige övergått till att privatisera vård och omsorg och lägga ut på entreprenad.

Socialistiska läkare som startar vårdcentralen skriver:

Vi tror att vården behöver demokratiseras underifrån. Därför tar vi nu initiativet till en ny typ av vårdcentral som bygger på radikala idéer om delaktighet och solidaritet. Vårdcentralen är en kooperativ vårdcentral där patienter och personal som jämlikar utformar och utvecklar verksamheten. Vårt överskott går tillbaka till verksamheten och används för folkhälsoarbete och för att utjämna ojämlikheter i hälsa. Genom rättvisa, jämlikhet och demokratiska värderingar som utgångspunkt kan vi producera bättre vård än med dagens kund- och vinstorientering.

Lennart Fernström i Fria Tidningen understöder förslaget att bygga alternativ till Carema underifrån.

När Miljöpartiets nyvalda språkrör tidigare i år fick frågan om de var för vinstdrivna skolor, var svaret jakande med den retoriska motfrågan: Vad är alternativet – att de ska gå med förlust?…. Lennart undrar i sin artikel varför inte verksamhet bara kan gå runt och det får räcka med det. Socialistiska läkare har till exempel bjudit in stockholmarna att tillsammans med dem starta en kooperativ vårdcentral. På sin hemsida skriver de att ”vården behöver demokratiseras underifrån. Därför tar vi nu initiativet till en ny typ av vårdcentral som bygger på radikala idéer om delaktighet och solidaritet. Vår vårdcentral är en kooperativ vårdcentral där patienter och personal som jämlikar utformar och utvecklar verksamheten. Vårt överskott går tillbaka till verksamheten och används för folkhälsoarbete och för att utjämna ojämlikheter i hälsa. Genom rättvisa, jämlikhet och med demokratiska värderingar som utgångspunkt kan vi producera bättre vård än med dagens kund- och vinstorientering.”

Operation how to downsize medicare

Jag berör frågan i en insändare för ett par veckor sen med anledning av kommunen Raseborgs sätt att sköta handikappvården i staden. Staden har genom att för det första privatisera av vård och omsorg (som kan lyckas om det görs på ett vettigt sätt) och för det andra välja bort vårdsedelalternativet tvinnat in sig i konkurrensutsättningsfällan. I sin privatiseringsiver visar man bara att man måste göra alla fel som begåtts inom organisering av vård och omsorg i bland annat USA* och Sverige innan man kan förstå att alternativet till kommunal vård och omsorg inte behöver betyda att multinationella och anonyma nationella vårdföretag vårdar oss och våra kära. De har helt enkelt gjort det omöjligt för tredje sektorn och idéburna organaisationer att vinna i budgivningar inom vård och omsorg. Orsaken till att man valt bort vårdsedelalternativet är oklart eftersom staden vägrat svara på min fråga.

Roya Hakimnia beskriver i sin artikel Förvandlingen från patient till kund är livsfarlig på Dagens arenas hemsida hur  kapitalismens logik inte fungerar lika bra i vården som när en tv-apparat säljs.

*När jag flyttade till USA 1980 hade mina svärföräldrar nyligen varit med och startat en Coop vårdcentral i Eau Claire, Wisconsin där vi bodde – Group Health.  Vi blev medlemmar och väl omskötta. De var en av de första i sitt slag i USA. Så även där finns alternativ!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.