Staden är min och din!

Stadsvandringar är ett utmärkt sätt att känna in ett stadsrum och tillsammans se vad som händer på gräsrotsnivå och planera framtida projekt. I Stockholm drar Susann Elfors på Sustopia sådana vandringar och promenader. Stockholm har många liknande gröna urban projekt på gång som till exempel urbana odlare som kartlägger Stockholms stadsodlingsmöjligheter.

I Wilhemsburg i Hamburg initierades projektet “Kultur | Natur” där lokala initiativ kopplas ihop med internationella konstnärer. Till exempel föreningen “Interkultureller Garten” inbjöd konstnären Susan Leibovitz Steinman att arbeta tillsammans på “trädgårdsarbetskonst” i offentliga stadsrummet. Man höll också “köksbords diplomati” möten.

I städer över hela världen finns massor med liknade projekt som främjar det kreativa samarbetet. Själv har jag varit med i planeringen av “En Världsby i Angered” utanför Göteborg. Föreningen Världsbyn har funnits sedan 2006 och förvaltar och utvecklar idén om en världsby i Angered. Vi försöker skapa en ”by” med små hus med anknytning till olika delar av världen som utformas och byggs med långsiktigt hållbarhet för miljön som riktmärke och för att främja integration och utbyte mellan olika kulturer. ”Byn” ska präglas av de olika kulturer och samhällen som människor i Göteborg kommer ifrån. Vi har byggt en ugn i Lärjeåns trädgårdar. Trädgården bedrivs av Vägen ut, vars mål är att skapa arbete och en grön och social utveckling genom att starta och utveckla sociala företag där man lagar mat och träffas. Där kan också den som vill ha en egen odlingslott. Aktiva i föreningen “En Världsby i Angered” är både utlandsfödda och svenskfödda arkitekter, konstnärer, sociologer, samhällsplanerare och kreativa invånare.

Världsbyn

Världsbyföreningen ställer i ordning inför Odlingsdagarna på Lärjeåns Kafé och trädgård

Lars Jadelius – en n av initiativtagarna till Världsbyn – skriver:

“Vi behöver hitta arbetssätt och former som inte bara ger uttryck för ett rikt stadsliv, utan som också själva skapar stadsliv på lång sikt. Stadsbyggare och antikvarier måste se bortom det enskilda huset eller det enskilda byggprojektet och tillsammans med medborgare och politiker förnya våra framtidsföreställningar. Vi måste se och förstå historien och våra kulturarv som utvecklings-bara tillgångar.

Med kunskap som grundar sig på erfarenhet, delaktighet och forskningsbaserade framtidsstudier kan vi bättre hantera en komplex utveckling. Ska vi kunna ta ansvar för framtidens städer måste kortsiktiga trendstudier, som idag kallas för omvärlds-bevakning, underordnas en mer djupgående förståelse av både historiska förändringar och mänskliga behov.” (Byggnadsvård.se)

Att uppmuntra samarbete för en socialt, ekonomiskt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling och på alla sätt underlätta innovation och kreativa impulser med målet att skapa hållbara och kreativa städer ser jag som en av de viktigaste uppgifterna som urban sociolog.     I Raseborg till exempel behöver vi ha en plats där vi kan föra en dialog om staden och stadsplanering – en hurdan stad vill vi ha? och flera informella sociala sammanhang –  foRUM – för alla intresserade. På samma gång kan man fånga upp nya kreativa initiativ.

Det finns idag ett spännande residensprogram på Pro Artibus i Ekenäs. Residensprogrammet omformulerades år 2013:

Det förflutna färgar nuet och har en inverkan på våra möjligheter och på våra framtida val. Stämningen och miljön präglas av invånarna själva och av den bakgrund de bär med sig. Vad är det som gör ett ställe fruktbart? Varför väljer man att stanna, komma eller åka iväg?

Tillsammans med konstnärer strävar vi efter att producera verk som fungerar som modell och redskap för analys av en plats. Genom en bred variation av projekt försöker vi åstadkomma en djupgående, objektiv lodning.

Vilka spännande frågor: Varför väljer vi att stanna i Ekenäs? Varför väljer många yngre idag att lämna Ekenäs efter att de gått ut skolan eller högskolan?  På vilket sätt är Ekenäs och Raseborg platser där man vill leva? En hurdan stad vill vi ha i framtiden?

Vilken lyckolott för Raseborgs stad att få härbergera ett sådant projekt. Det är bara att hoppas att man inom staden också verkligen tar tillvara på alla de möjligheter det innebär!

One comment

  1. hannah · · Reply

    yes!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.