Norra hamnen är vår!

Foto Jonathan Lutz

Foto Jonathan Lutz

(Insändare i VN 22.1 2014) Vi har fått ta del av glädjande nyheter gällande SFPs (läs största partiet i Raseborg) förhållning till en stormarknad i Norra hamnen i Ekenäs. Jag håller helt med Anders Walls:  Det är svårt att föra en diskussion så länge det inte funnits så mycket konkret att ta ställning till. SFP styrelsens ställningstagande är också välkommet eftersom tilltron till att stadens förtroendevalda agerar enligt det uppdrag de fått av sina väljare har sviktat bland många av oss de senaste månaderna. Det har känts som att det är ovanligt länge till nästa kommunalval!

Efter att staden detonerade en bomb i form av ett skräckexempel på havsnära arkitektur blev det tyst en längre tid. En tystnad som vi antog berodde på förhandlingar bakom stängda dörrar.  Medias utredningar om stadsfullmäktigemedlemmars åsikter i frågan Norra hamnen och de kommunalpolitiska beslut som vi fick ta del av under hösten och före jul tydde inte heller på att förnuftet bland SFP folk eller andra partiers politiker skulle ha segrat.

Det behövs mod för att våga stanna upp, tänka efter och till och med ta ett steg tillbaka. Nu kan vi bara hoppas att övriga politiker inser det som de gröna, en stor del av SFP politikerna, och enstaka politiker från övriga partier nu kommit fram till: att en stormarknad skulle förstöra Ekenäs särart. I detta blad har redan ett antal gånger konstaterats att de verkliga bakåtsträvarna är de som inte insett att Ekenäs har förutsättning att vara så mycket mera än ännu en stad vars största lockmedel är ett stort shoppingcenter.

Fast det inte kom fram i VNs artikel och SFP-insändaren så hoppas jag att ett genomgående hållbarhetstänk finns med i planeringen av Norra hamnens känsliga miljö, inte bara hållbara handels- och trafiklösningar.

Jag uppskattar verkligen stadens strävan de senaste månaderna att öppna upp för invånardialog i samarbete med Novia och Aronia. Den frustration som många invånare upplevde i höstas kunde till stor del ha undvikits om vi då hade haft ett fungerande invånarforum och system för närdemokrati.

Nu hoppas jag att stadsfullmäktige så småningom inte bara tackar nej till etableringen av en stormarknad i Norra hamnen utan att staden fortsätter öppna upp de politiska beslutsprocesserna. Något som jag tror är speciellt viktigt i frågor som berör våra gemensamma allmänningar (= tillgänglig för alla människor). När stadens mark privatiserats är det privata intressen som blir gällande framom allmänna intressen.

Klicka för att titta på vår underbara jord i Google Earth!

Klicka för att titta på vår underbara jord i Google Earth!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.