Stulna visioner och äkta pärlor i Ekenäs

Insändare i VN 4.3 2014

Just före jul blev namnlistor med ca 700 namn mot en citymarket i Norra hamnen stulna i en liten butik i Ekenäs. För oss som samlat in namnen och för de som skrivit på sina namn är ett ”Nej till en Citymarket i Norra hamnen” detsamma som ”Jo till att förverkliga Ekenäsbornas egna visioner i Norra hamnen”. I området, som för någon kan te sig som endast ett fult asfalterat hamnområde med plåtskjul (som vi ska vara glada över att någon förbarmar sig över), kan för den som har förmågan att se djupare en äkta pärla träda fram – för det är ju så med äkta pärlor att de är gömda för den som inte söker dem.

Aktuella Ekenäsvisioner för Norra hamnen skulle troligen kunna förverkligas inom den gamla detaljplanen och gynna bygdens utveckling mer än ett vanligt shoppingcenter: bostäder, en kultur- och mötesplats, ett medborgartorg, en amfiteater, skatepark, konstnärsverkstäder, inkubatorer för entreprenörer, små butiker och saluhall med lokala produkter. Verksamheter som skulle spegla vår kultur-, skol- och högskolestad liksom de småskaliga affärer som präglar Ekenäs och den omkringliggande lantbruksbygden. Att satsa på kulturmiljöer och stöda kulturprojekt i dessa kärva tider kan verka naivt, men omöjligt är det inte. Istället för att sälja ut vårt gemensamma strandområde till ett grynderbolag – som inte främst styrs av Ekenäsbornas intressen – kan vi förverkliga våra egna visioner om vi verkligen vill.

Under de senaste månaderna har jag fått ta del av underbara historier om den speciella ”Ekenäs-prägeln”. När jag idag besökte Ekenäs bibliotek hörde jag en besökare på vernissagen i lobbyn förklara till en annan besökare ”Du behöver inte bil för att komma till restaurang GH, du går bara över åsen, det är 300 meter!” Namnlistorna stals från en av de små lokala företagare som skapar just den miljön som idag lockar och imponerar besökare och gör att en del av oss stannar kvar. Vi måste förvalta och förädla dessa värden och värna om dem istället för att ta beslut som kommer att beröva oss vår hamn och de små företagarna möjligheter att verka i staden. Namnlistorna var en reaktion på det svek vi upplevde från de förtroendevaldas sida gällande förvaltandet av dessa värden och av det vackraste och känsligaste miljöerna i Ekenäs – hamnen och stranden!

Sen listorna stals har jag funderat mycket på demokratins spelregler. Vi har blivit uppmanade att polisanmäla de stulna namnlistorna men för mig blir frågan mera filosofisk – hur och till vem anmäler man stulna visioner?

Ordet ”polis” är ett gammalgrekiskt ord som betyder stad med sidobetydelserna ”city-state” och ”medborgarskap”. Jag tycker det är spännande att fundera på de här begreppen i relation till både de stulna listorna och våra egna hotade visioner i Norra hamnen. En ”polis” i det antika Grekland var alltså en stadsgemenskap som styrdes av dess medborgare och ordet ligger också till grund för både ”politik” och ”politiker”. Visst kan vi anmäla stölden av de 700 medborgaråsikterna till det vi idag kallar ”polisen”, men viktigare är att alla förstår innebörden av en demokrati och det ansvaret alla måste ta i vår stadsgemenskap: Att på ett demokratiskt sätt skapa hållbara miljöer både för oss och för efterkommande generationer.

Demokratin är en process som aldrig är färdig – den är under skapande av och för medborgarna. Så med(rase)borgare kom med i en öppen, ärlig och demokratisk dialog om hur vi ska utforma Norra hamnen i Ekenäs på invånarmötet TORSDAG den 6.3 kl. 18 på sjukvårdsskolan. Politiker ta det ansvar ni fått och kom med ni också!

Ylva Rancken-Lutz, ekenäsbo och visionär

Kvinna med flagga.  Foto Johanna Adebäck

Kvinna med flagga. Foto Johanna Adebäck

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.