Stora Enso anser att de “gör något gott” för barnarbetarna!

Den svensk-finska skogs- och papperskoncernen Stora Enso kände redan 2012 till att det fanns barnarbetare inom företagets verksamhet i Pakistan, rapporterar TV4:s Kalla fakta. En underleverantör i Pakistan låter barn samla in returpapper som sedan säljs vidare till ett företag som Stora Enso köpte 35 procent av i september 2012.  Stora Ensos representant säger till TV4:

Jag ångrar INTE att vi har gått in i den här verksamheten.  Jag är säker på att vi gör något GOTT FÖR dom här BARNEN och för PAKISTAN och för den här verksamheten.

Om en i chefsställning inom företaget – år 2014 –  säger något så vedervärdigt så är det lika oetiskt och hårresande som det faktum ATT de använder barnarbetskraft.  Det förklarar också varför de ännu gör det!  När jag klickar på Stora Ensos respons  på hemsidan kan inte sidan hittas.

Min andra tanke är:  Har Stora Enso hört om CSR – Corporate Social Responsibility – alltså idén att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur såväl ett ekonomiskt, miljömässigt som socialt perspektiv. Och så hittar jag detta på företagets hemsida:

2013 blev Stora Enso utsett till ett av världens mest etiska företag av Ethisphere Institute.

Institutet ger utmärkelsen till företag som arbetar med etiskt ledarskap, metoder för efterlevnad av lagar och förordningar samt socialt ansvarstagande. Stora Enso ingår nu på listan för sjätte gången i rad, och är det enda finska företaget och ett av fem nordiska företag på 2013 års lista…Ethisphere rankar företagen genom att gå igenom företagens etiska koder, titta på eventuella tidigare tvister och överträdelser av lagar och förordningar, bedöma investeringar i innovation och hållbara affärsmetoder, titta på aktiviteter för att förbättra företagets arbete för att vara en god samhällsmedborgare och studera nomineringar från ledande befattningshavare, branschkollegor, leverantörer och kunder.

Alex Brigham, chef för Ethisphere Instituteet, säger:

Det känns spännande att se att världens mest etiska företag år 2013 tar så här ledande positioner och inser sambandet mellan etiskt agerande och starkare finansiellt resultat.

Jo för det är klart att ett storföretag tänker inte på att handla etiskt OM de inte på samma gång påverkar lönsamheten!

Terhi Koipijärvi, Head of Global Responsibility, Stora Enso säger:

Vi är glada över att ha fått utmärkelsen i år igen. Vårt arbete för globalt ansvar och etiska affärsmetoder kommer att stärkas ytterligare när vår styrelse efter årsstämman i april i år får ett utskott för globalt ansvar och etiska frågor

Det var i fjol! Man kan ju verkligen ifrågasätta Ethisphere Institutets arbete.

För att återgå till barnarbetarna. Barnen är från 4 år uppåt och arbetar 10 timmar per dag under alla veckans dagar och de tjänar 60 öre i timmen. Det betyder en lön på 42 SKR per vecka, ca 170 SKR i månaden eller 19€!  För 280 timmars arbete på en soptipp!

En man – som sitter på en lön som är säkert är ca 1000 ggr mer per månad än barnen får i lön – säger att han tycker företaget GÖR NÅGOT GOTT FÖR BARNEN.  Hur man kan vända ett sådant oetiskt beteende till något gott är svårt att fatta, om man inte är mammon eller Dickens snåla Ebenezer Scrooge.

Vad Stora Enso verkligen gör är att de stjäl barnens barndom, som så många andra företag som använder barnarbetskraft (för att den är billig)  för att företaget ska få så bra vinst som möjligt. De finns omkring 30 miljoner slavar i världen idag enligt stiftelsen Walk Free. Vill Stora Enso verkligen vill göra något gott för barnen i Pakistan kan de som första steg ge de barn de utnyttjat utbildning istället för att fortsätta utnyttja dem och om de på riktigt vill stöda barnen i Paksitan så kan de stöda BLLF-skolorna för fritagna barnslavar.

Klicka för att se filmen på TV4

Klicka för att se filmen på TV4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.