Det finns städer och så finns det smarta städer!

Jag hörde nyligen på nyheterna att Haninge kommun andra året i rad satsar på gratis odlingslådor för invånare.

Paketet är gratis och innehåller två lådor, 16 kg jord och tillgång till parkmark!

– Odlingspaketet är ett enkelt sätt att börja odla. Man behöver ingen stor yta, kräver inte så mycket arbete och det är tillgängligt, säger Caroline Alsterhed trädsgårdsmästare.

– Vi vill få folk att upptäcka våra parker och att vara ute och träffas. Att odla och gräva påverkar människor positivt, så vi får samtidigt en lyckligare befolkning. Det är ju också väldigt populärt med odling just nu, och jag tror att folk vill odla egen mat om de bara har möjlighet, säger parkingenjören Sara Ström.

 

Städer kan om de vill!

 

Odlingslådor

 

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.