Det fria ordets hus i Växjö

Man blir glad när man hittar “Det fria ordets hus” i Växjö.  Staden mitt i Småland som skapat ett centrum för det fria ordet. Det blir en naturlig koppling till fristaden för förföljda författare och journalister som funnits i Växjö sedan 2012. Fristad Växjö är en del av Växjö kommuns satsningar på det fria ordet:

Om fristäder
Sedan början av 1990-talet har städer runt om i världen tagit initiativ till att bjuda in och erbjuda skydd åt en författare eller journalist som i sitt hemland inte har möjlighet att verka fritt.

Fristaden ska inte bara skydda individen men också säkra yttrandefriheten och försvara allas globala rätt att offentligt framföra sina åsikter.

Stödorganisationen ICORN
I Sverige växer antalet fristäder varje år, samtliga är medlemmar i medlemsorganisationen ICORN – International Cities of Refuge Network.

ICORN har även ett nära samarbete med Internationella PEN som har god överblick över vilka författare som är förföljda och som behöver skydd. Vid årsskiftet 2011/2012 hade ICORN ett 40-tal fristäder i Europa, USA och Latinamerika som medlemmar (Växjö stads hemsida).

 

Här hittar man evenemang i Fria ordets hus. Och här kan man läsa det första  nyhetsbrevet. För sent att gå på infoträffen men postern informerar om verksamheten.

Det Fria ordets hus

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.