Cittaslow och lokalt producerad mat

(Insändare i VN 11.10 2014)

I tisdagen Västra Nyland (7.10) kan vi läsa att det är ekonomiskt lönsamt
för kommuner att köpa mer lokalproducerat. Detta enligt en färsk rapport
från Helsingfors universitet. Forskare Leena Viitaharju påpekar att man i
kommunerna ofta skyller på upphandlingslagen men att den i princip inte är
ett hinder. Detta är ju inget nytt men rapporter om att närproducerat inte
bara gynnar miljön utan även den lokala välfärden i övrigt (däribland
ekonomin) verkar inte få någon genklang i t.ex. kommunen Raseborg.

Vad som krävs är, enligt Viitaharju, vilja från kommunens sida och att
kommunens beslutsfattare börjar inse att de billigaste alternativen (som
oftast vinner i upphandlingar) blir dyrare för kommunen på längre sikt
för att kvaliteten ofta är sämre och att positiva synergieffekter
(arbetstillfällen, skattepengar, näringskraft, mindre miljöpåverkan) av
närproducerad mat uteblir.

Att planera långsiktigt och hållbart visar sig alltså, enligt rapporten,
vara ekonomiskt lönsamt! Då kan vi konstatera är det alltså återigen är
aktuellt med ett samtal om en hurdan kommun vi vill ha. Kanske vi ska
återuppta diskussionen om att bli en Cittaslow – som Kristinestad hunnit bli
sedan vi senast debatterade frågan 2009. Städer som är med i Cittaslow
strävar efter att främja dialogen mellan lokala producenter och
konsumenter. De övergripande idéerna handlar om att främja livskvaliteten
för invånarna och hållbar utveckling på alla plan (ekologisk, social och
ekonomisk) och ett blomstrande stadsliv. Bara kommuner med höst 50.000
invånare kan ansöka om ett medlemskap. Man lyfter alltså specifikt fram                                                                                                                                                 kvaliteterna med småstadslivet och stadens särprägel både för invånare och besökare.

Kommunen kunde ha verklig nytta av de nätverk som kommer med ett
Cittaslow medlemskapet. Ett första steg kunde vara att bjuda in
representanter från Cittaslow.org. Raseborg kunde alltså ta mod till sig
och klä av sig den oklädsamma offerrollen och självömkan och kika ut
från det mörka kristäcket man dragit över sig och våga se framåt. Det
gäller främst att acceptera att Raseborg är en liten stad och att vi kan
ta uti med de utmaningar de för med sig och surfa på fördelarna!

 
IMG_1845

Bokkalaset i Ekenäs 2014 – Babels torn med Solja Krapu, Anna Jansson, Oliva Bergahl och Lars Sund

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.