Honungsbin mäter luftkvaliteten på flygfält

Vi har på senare år lärt oss att bin är absolut nödvändiga för vår överlevnad. Inga bin – ingen skörd!

Men att bin också jobbar som luftkvalitetsindikatorer på flygfält är något nytt för mig. På Malmö Airport pågår ett projekt där man sedan 2007 med hjälp av bin utvärderar luftkvaliteten runt flygplatsen. Honungsbinas produkter, såsom honung och bivax, lagrar föroreningar som sedan kan mätas via labbanalyser.

Målet med analyserna var att se om det finns skillnader mellan proverna från Malmö Airport och referenserna men även att jämföra värdena utifrån ett konsumentperspektiv.

Eftersom bin ofta rör sig inom en radie av upp till fyra kilometer, anses de prover som tas på bin eller honung vara representativa för de lokala miljöförhållandena (läs mera).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.