De förtroendevalda säljer Ekenäs särprägel

(insändare i HBL och VN 13.2 2015)

Wilfred Hidlonen 2015

HBL

Ett klargörande angående bostadsannonsen”Unikt boende vid havet” som ingick i HBL och Västra Nyland (7.2).

I annonsen står att marknadsföringen av bostadsdelen av Norra hamnen i Ekenäs nu kör igång. För den som inte känner till planerna kring Norra hamnen vill jag påpeka att den andra delen utöver bostadsdelen, den som inte syns på bilden, är ett stort köpcenterkomplex. Bättre rubrik skulle alltså ha varit ”Unikt boende vid ett köpcenter”.

Till framtida invånare i Port 19 utlovas havsutsikt. Det får ändå mindre än hälften av de som bor i en eventuell lägenhet. Minst lika många får antingen utsikt direkt in i ett köpcenter eller in i de andra bostadshusen på Norra Strandgatan. För invånarna i det huset blockeras all havsutsikt om husen byggs som planerat. Vill nybyggarna uppleva Ekenäsprägeln får de ta en promenad bort från Norra hamnen till den delen där den unikt bevarade strandlinjen och kulturmiljön ännu inte är förstörd.

Husen som planeras i hamnen är inte heller unika för Ekenäs. Det enda speciella med dem är att de fått lov att byggas på den bästa lediga tomtplatsen i vår stad. I annonsen och i de planer som publicerats ser de ut som typiska anonyma trevåningshus.

Man får ju hoppas att arkitekterna ändå tagit miljön i beaktande efter yttre påtryckning så att husen får ens en liten prägel av Ekenäs byggnadstradition och övriga hus längs stranden både för möjliga framtida bosättare och för oss andra.

Vem är då de som kommer att flytta in i Norra hamnen med ett köpcenter som granne och utsikt? Varför väljer de just Ekenäs? Är det småstadsprägeln, trähusmiljön längs strandlinjen och närheten till havet och skärgården som lockar? Troligen är det inte köpcentret, för då kunde de köpa en billigare lägenhet vid ett annat köpcenter på en billigare tomt.

Vi får hoppas de inte heller valt att flytta hit för att de söker en kommun med bra service. Här på sydspetsen är vi invånare nämligen enligt en färsk undersökning mycket missnöjda med den kommunala servicen.

Hela Norra hamnen-projektet är absurt för de flesta av oss som bor här. Några åländska arkitekter – som inte varit intresserade av att föra dialog med oss Ekenäsbor – och ett österbottniskt grynderföretag, som inte lyssnat på vad vi tycker, får nu sälja ut Ekenäs finaste strandstråk. Vi vet att vi skulle ha kunnat skapa en fin offentligt hamnmiljö och möjligen ett mindre bostadsområde som varit unikt för Ekenäs. Där kunde så småningom ett kulturhus och ett rekreationsområde få plats till glädje för alla stadens invånare och besökare också i framtiden. En sådan miljö hade också lockat fler till staden utan att på samma gång förstöra den.

Nu ser det ut som att det utlovade medborgartorget också gått upp i rök. Jag har en känsla av att alla vi som inte köpt en bostad märkt Port 19 behändigt har planerats bort från Norra hamnen.

Besvikelsen över stadens beslutsfattare är således stor och förtroendet på bottennivå. Varför har inte fler politiker vågat göra modiga och på lång sikt hållbara beslut som gagnat både invånare, besökare och kommande generationer? Nu säljer de förtroendevalda bort vår pärla (och sin själ) och på samma gång säljer de bort just den särprägel som gör att flera vill bosätta sig i Ekenäs. Absurt eller hur?

Ylva Rancken-Lutz, Ekenäs

Liknande inlägg:

En äkta pärla

Stulna visioner och äkta pärlor i Ekenäs

Planerinsreservering i Norra hamnen

De kanske har en reservplanet till hands

Varför så bråttom?

Shoppingcenter med billiga varor är inte hållbara i längden

Arkitektbyrå R Wingrens planer för Norra hamnen

Hjärtat klappar för stadens rum

Närdemokarati, snömos och välmående i Raseborg

Hur skapar vi hållbara städer?

Cittaslow och lokalt producerad mat

Politiker med bomull i öronen

Utvecklingens dimensioner

Närdemokrati gör oss lyckliga

Hesburger köper Knipan

Hälsningar från Ekenäs år 20153

Ekenäs vill inte profiliera sig som “slow”

Vi ska skapa plattform för dialog

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.