Hur skapar vi hållbara städer?

SlowCommons

En mycket bra och väl sammansatt artikel av Sara Haasmark i Fastighetsnytt.

Men hur ska vi då lyckas skapa hållbara städer?

Sara menar att vi behöver ta fram hållbarhetsplaner för hur vi ska utforma våra städer. Planer där vi faktiskt vet vad en kommun eller en region klarar av miljömässigt, socialt och ekonomiskt och vad som kommer krävas för att klara av framtidens utmaningar.

Genom samarbete, diskussioner och genom att dela med oss av goda exempel är det möjligt att nå den hållbara staden….Men möjligheterna för de boende att påverka hur staden utvecklas behöver utvecklas. Att tidigt i processen få möjlighet att komma med synpunkter exempelvis genom att på olika fysiska platser och över nätet bidrar till både mer medborgardialog och därmed färre överklaganden.

För det är få av oss som vill bli tillsagda exakt hur vi ska leva våra liv. De allra flesta vill göra val, så långt det…

View original post 72 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.