Alla har inte lika värde enligt president Niinistö

Idag släppte rapparen Qruu – sin musikvideo “Allas lika värde”. Idag höll också president Niinistö ett tal på Riksmötets öppnande som kunde ha hållits av en sannfinländare (de applåderar naturligtvis hans tal idag).

På något sätt är det kännetecknande för den tid vi lever i att man i media under en och samma eftermiddag får ta del av två så vitt skilda åsikter om hur vi ska bemöta folk i nöd och folket som nu är på flykt. Och tur är det att
inte Niinistös hjärtlösa politik är ensamrådande och något som får ensam beskriva vår tid för eftervärlden.

Eftersom jag själv väljer vem jag ger mitt kolumnutrymme till på denna blogg så väljer jag att ge det åt de röster som värmer mitt hjärta och som gör atAhmed och Johant jag inom mig känner en glimma hopp för mänskligheten.

Tack Johan och Ahmed!

Får jag presentera Johan “Qruu” Kvarnströms och Ahmed Alalousis starka, snygga, värmande och mycket välkomnade musikvideo Allas lika värde!

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.