Partiell medborgarlön 2017 i Finland

En forskargrupp som nu lagt fram ett förslag för regeringen i Finland angående medborgarlön har kommit fram till att det blir för dyrt för staten med allmän basinkomst så den föreslår en partiell basinkomst som enligt forskargruppen skulle ersätta en stor del av det nuvarande socialskyddet. Till det hör bland annat arbetsmarknadsstödet och dagpenningen för arbetslösa samt utkomststödet. Summan för basinkomsten i försöket skulle vara 550-750 euro i månaden, skattefritt. Försöket ska enligt planerna inledas 2017-2018, delvis nationellt och delvis på en regional nivå läs mera).

Forskargruppen vill provköra basinkomstmodellen med personer i yrkesverksam ålder, för att se om basinkomsten skulle uppmuntra dem att ta emot arbete smidigare än dagens system. Målet med det finländska förslaget är att förenkla stödsystemet och uppmuntra folk att jobba.

I Utrecht i Holland har ett liknande försök gjorts i en studie där personer som lever på socialbidrag i stället ska få medborgarlön. Flera olika grupper ska jämföras med varandra, en där lönen är villkorad och en annan där det är helt fritt för den som får lönen att disponera sin tid, samt en kontrollgrupp.

 I Holland menar man att försöket görs för att uppnå ett flexiblare samhälle med mer tid för omvårdnad, frivilligarbete och studier. 
Intressant skillnad på det Holländska och det finländska målen med basinkomsten. Det visar också klart skillnaderna mellan hur man i dessa två länder ser på sina medborgare, på arbete, på frivilligarbete och på livet.
basic income

 

One comment

  1. Annika · · Reply

    Väldigt intressant!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.