Jan Otto Andersson om medborgarlönen

Jan Otto Andersson uttalar sig i dagspressen idag bland annat i HBL och ÅU angående förslaget om regeringens basinkomstmodell.

– Bra som experiment, men testgruppen är för liten för att ge intressanta resultat.

Han påpekar också att utgångspunkten för basinkomstidén har varit (och ännu är i Nederländernas experiment – se mitt blogginlägg) att befria människorna från lönearbete så att de skulle kunna ägna sig åt andra värdefulla aktiviteter.

– Nu, och särskilt i detta experiment, är syftet tvärtom att få folk att göra mera lönearbete, att få in så många som möjligt i det normala arbetssystemet.

Så kan det gå med de bästa idéer i ett system där allt vilar på att alla ska ha ett lönearbete och där frivilligt-, ideellt- och vårdarbete inte räknas som arbete.

Relaterade inlägg Partiell medborgarlön 2017 i Finland

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.