En trasig demokratisk modell

Carl Haglund säger att han har tappat tron på politiken – därför lämnar han ordförandeposten i Svenska Folkpartiet. Jag har aldrig tänkt att Carl Haglund skulle vara någon jag hejar på och orsakerna till hans avhopp som ordförande i SFP är kanske mera egocentriskt än jag ser men hans beslut har ändå uppmärksammat den svaga tillit till politiker och “politiken” – vad det nu kan betyda – som råder i vårt land (vårt samhälle) idag.

Ordet Demokrati hämtar sin etymologiska betydelse från Dêmokratía som har sin ursprung i de grekiska orden Dêmos som betyder ”folk” och Kratossom betyder ”makt” eller ”styre”, därav ”folkstyre”.

Det är vårt parlamentariskt representativa demokratiska system som undergräver vår tillit till politiker och demokratin. Vi använder oss av en dysfunktionell politisk modell som är långt ifrån en modell baserad på folkstyre. Är detta verkligen är en modell vi behöver och vill ha är 2016? Är denna demokratimodell alls mer rättvis än den modell som utvecklades i Aten 500 år före vår tideräkning då varken kvinnor eller slavar fick rösta?

Aten demokrati.jpg

Diskussion om demokratins mående och Carl Haglunds avhopp i Polpodden visar hur otroligt svårt det kommer att vara att gå från vårt nuvarande representativa demokratiska modell och över till en direkt demokratimodell – som den som fungerar väl i Schweiz idag. Det verkar vara få som ifrågasätter vår nuvarande modell och ser att det kan finnas ett annat system som är mera demokratiskt och bättre fungerande.

I dagens digitala värld tycker man att ett välfungerande system med direktval – direktdemokrati – kunde utvecklas när även debatten och diskussionen kring ett val delvis kan fungera digitalt och på sociala medier. Direktdemokrati är ändå helt beroende på våra traditionella mediakanaler – att de rapporterar opartiska och faktabaserade nyheter.

Dirketdemokrati

Liknande inlägg:

Ordet demokrati betyder folkvälde

One comment

  1. Annika · · Reply

    Vill bara gratulera på namnsdagen! Vi hörs Annika

    Skickat från min iPad

    > 11 apr. 2016 kl. 12:57 skrev I am linked therefore I am : > > >

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.